Redaktionen. (2017). Redaktionens tack: Granskare 2013–2016. Sociologisk Forskning, 54(1-2), 157–158. https://doi.org/10.37062/sf.54.18211