Edling, C., & Eldén, S. (2017). Redaktörerna har ordet: Lundaredaktionen har tagit över. Sociologisk Forskning, 54(3), 161–162. https://doi.org/10.37062/sf.54.18212