Juarez, S., & Rostila, M. (2017). Non-European migrants often have similar or better health than natives. Sociologisk Forskning, 54(4), 323–327. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18230