Holmberg, T. (2017). Sociologförbundet har ordet: Föreningen för alla Sveriges sociologer. Sociologisk Forskning, 54(4), 383–384. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18241