Wide, S. (2016). Redaktören har ordet. Sociologisk Forskning, 53(1), 3. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18243