Redaktionen. (2016). Recensioner. Sociologisk Forskning, 53(2), 209–220. https://doi.org/10.37062/sf.53.18257