Kvarnlöf, L. (2016). Emergens i Meads sociologi: Process, interaktion och det sociala livets villkor. Sociologisk Forskning, 53(3), 227–245. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18260