Lindell, J. (2016). Social reproduktion i Värmland: Klass, utbildning och livsstil. Sociologisk Forskning, 53(3), 289-306. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18263