Wide, S. (2016). Sociologförbundet har ordet: Rapport från Nordiska sociologförbundets 28:e konferens i Helsingfors 11–13 aug 2016. Sociologisk Forskning, 53(3), 339–339. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18267