Wide, S. (2016). Redaktören har ordet. Sociologisk Forskning, 53(4), 343. https://doi.org/10.37062/sf.53.18268