Johansson, S., & Arvidson, M. (2016). Att bekämpa det onda eller främja det goda: Fyra verksamhetsperspektiv på individer i våldsbejakandemiljöer samt preventionsarbete runt dessa. Sociologisk Forskning, 53(4), 345–370. https://doi.org/10.37062/sf.53.18269