Moesby-Jensen, C. K., & Moesby-Jensen, T. (2016). Om kategorisering og symbolskmagtudøvelse i det sociale arbejde: Myten om de ressourcestærke forældre til børn med neuro-psykiatriske diagnoser. Sociologisk Forskning, 53(4), 371–395. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18270