Moesby-Jensen, C. K., & Moesby-Jensen, T. (2016). Om kategorisering og symbolskmagtudøvelse i det sociale arbejde: Myten om de ressourcestærke forældre til børn med neuro-psykiatriske diagnoser. Sociologisk Forskning, 53(4), 371–395. https://doi.org/10.37062/sf.53.18270