Börjesson, M. (2016). Sociala kartor över utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, professuren i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, 11 november 2015. Sociologisk Forskning, 53(4), 421–437. https://doi.org/10.37062/sf.53.18272