Redaktionen. (2016). Minnesord: Thomas Brante 1947–2016. Sociologisk Forskning, 53(4), 437–442. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18273