Redaktionen. (2016). Recensioner. Sociologisk Forskning, 53(4), 443–469. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18274