Aspers, P. (2015). MINNESORD: Att leva livet i livets sfärer Hans L. Zetterberg 1927–2014. Sociologisk Forskning, 52(1), 85–87. https://doi.org/10.37062/sf.52.18281