Redaktionen. (2015). Recensioner. Sociologisk Forskning, 52(1), 89–101. https://doi.org/10.37062/sf.52.18282