Svallfors, S. (2015). Sociologförbundet har ordet: Att vårda sina fiender. Sociologisk Forskning, 52(2), 203–203. https://doi.org/10.37062/sf.52.18289