Redaktionen. (2015). Recensioner. Sociologisk Forskning, 52(3), 295–314. https://doi.org/10.37062/sf.52.18295