Wide, S. (2015). Redaktören har ordet. Sociologisk Forskning, 52(4), 319–319. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18297