Redaktionen. (2015). Recensioner. Sociologisk Forskning, 52(4), 395–411. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18301