Närvänen, A.-L., & Häll, L. (2014). Perspektiv på ålder i vardagslivets interaktioner. Sociologisk Forskning, 51(1), 15–28. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18305