van der Burgt, D., & Cele, S. (2014). Barnen och stadsrummet: relationer mellan kompetens, ålder och delaktighet. Sociologisk Forskning, 51(1), 29–46. https://doi.org/10.37062/sf.51.18306