Redaktionen. (2014). Recensioner. Sociologisk Forskning, 51(1), 87–101. https://doi.org/10.37062/sf.51.18309