Wide, S. (2014). Redaktören har ordet. Sociologisk Forskning, 51(2), 107–107. https://doi.org/10.37062/sf.51.18310