Wide, S. (2014). Redaktören har ordet. Sociologisk Forskning, 51(2), 107–107. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18310