Ulfsdotter Eriksson, Y., & Backman, C. (2014). Föreställningar om klass och kön i Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar?. Sociologisk Forskning, 51(2), 109–136. https://doi.org/10.37062/sf.51.18311