Andersson Cederholm, E., & Sjöholm, C. (2014). Att leva och sälja sin dröm: Livsstilsföretagaren mellan familjeliv, marknadoch politisk retorik. Sociologisk Forskning, 51(2), 137–156. https://doi.org/10.37062/sf.51.18312