Svallfors, S. (2014). Sociologförbundet har ordet: Den mystiska forskningspolitiken. Sociologisk Forskning, 51(2), 191–192. https://doi.org/10.37062/sf.51.18315