Frank, D. (2013). Organisationer, ojämlikhet, migration: förändringar av den etniska arbetsdelningen i svensk byggnadssektor. Sociologisk Forskning, 50(1), 7–30. https://doi.org/10.37062/sf.50.18365