Redaktionen. (2013). Recensioner. Sociologisk Forskning, 50(1), 75–84. https://doi.org/10.37062/sf.50.18369