Redaktionen. (2013). Sociologförbundet har ordet. Sociologisk Forskning, 50(1), 85–86. https://doi.org/10.37062/sf.50.18370