Redaktionen. (2013). Tack! till alla våra granskare av artikelmanus år 2012. Sociologisk Forskning, 50(1), 87–87. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18371