Redaktionen. (2013). Tack! till alla våra granskare av artikelmanus år 2012. Sociologisk Forskning, 50(1), 87–87. https://doi.org/10.37062/sf.50.18371