Willander, E. (2013). ”Jag tror på något”: Konstruktioner av tro och tilltro. Sociologisk Forskning, 50(2), 117–138. https://doi.org/10.37062/sf.50.18374