Peterson, A. (2013). Sociologförbundet har ordet. Sociologisk Forskning, 50(2), 191–191. https://doi.org/10.37062/sf.50.18378