Liljeström, R. (2013). Individen, paret och banden mellan generationerna. Sociologisk Forskning, 50(3-4), 321-334. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18386