Redaktionen. (2012). Recensioner. Sociologisk Forskning, 49(1), 80–84. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18393