Aspers, P. (2012). Sociologförbundet har ordet: Verksamhetsberättelse Sveriges Sociologförbunds styrelse 2010-2012. Sociologisk Forskning, 49(1), 85–86. https://doi.org/10.37062/sf.49.18394