Borell, K., & Johansson, R. (2012). Redaktörerna har ordet: Stafetten har gått vidare. Sociologisk Forskning, 49(2), 99–101. https://doi.org/10.37062/sf.49.18396