Fernqvist, S. (2012). Barns strategier och ekonomisk utsatthet: knappa resurser som utgångspunkt för en förhandling av positionerna i familjen. Sociologisk Forskning, 49(3), 173–188. https://doi.org/10.37062/sf.49.18403