Petersson, G. (2012). Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse. Sociologisk Forskning, 49(3), 211–226. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18405