Redaktionen. (2012). Sociologförbundet har ordet. Sociologisk Forskning, 49(3), 251–252. https://doi.org/10.37062/sf.49.18408