Redaktionen. (2011). Recensioner. Sociologisk Forskning, 48(1), 62–76. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18420