Aspers, P. (2011). Sociologförbundet har ordet. Sociologisk Forskning, 48(1), 77–77. https://doi.org/10.37062/sf.48.18421