Aspers, P. (2011). Sociologförbundet har ordet: Att tillsätta tjänster och fördela medel. Sociologisk Forskning, 48(2), 79–80. https://doi.org/10.37062/sf.48.18429