Kenndal, R. (2011). Flerspråkighet i ett globaliserat samhälle: uppfattningar om minoritetsspråket som framtidsresurs. Sociologisk Forskning, 48(3), 27–50. https://doi.org/10.37062/sf.48.18432