Redaktionen. (2011). Recensioner. Sociologisk Forskning, 48(3), 109–118. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18436