Ring, M. (2011). Sociologförbundet har ordet: En kort lägesrapport från Sociologförbundets kassör. Sociologisk Forskning, 48(3), 119–119. https://doi.org/10.37062/sf.48.18437