Berg, L.-E. (2010). Att inte spänna kärran framför hästen: precisering av Meads ”rollövertagande”. Sociologisk Forskning, 47(2), 5–23. https://doi.org/10.37062/sf.47.18454