Redaktionen. (2010). Recensioner. Sociologisk Forskning, 47(2), 112–118. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18457