Aspers, P. (2010). Sociologförbundet har ordet. Sociologisk Forskning, 47(2), 119–120. https://doi.org/10.37062/sf.47.18458